TAKTILNE OZNAKE

Talne taktilne oznake predstavljajo inovativno rešitev za izboljšanje dostopnosti slepih in slabovidnih posameznikov v urbanih okoljih. Te posebne taktične oznake, vgrajene v tla pločnikov, prehodov za pešce ter drugih javnih površin, omogočajo slepim in slabovidnim osebam enostavnejšo orientacijo ter varno premikanje po mestnem okolju.
Pri tem se razlikujeta dve vrsti talnih taktilnih oznak: opozorilne in vodilne oznake. Opozorilne oznake imajo vlogo prepoznavnih signalov za slepe in slabovidne posameznike. Te oznake označujejo nevarnosti ali spremembe v okolju, kot so stopnice, prehodi za pešce ali nevarna območja. Po drugi strani pa vodilne oznake oblikujejo jasne taktične poti, ki vodijo slepe in slabovidne posameznike ter jim omogočajo varno in enostavno navigacijo po mestu. Zahteve in smernice za označevanje taktilnih oznak za slepe in slabovidne osebe, ki se uporabljajo za navigacijo v javnih prostorih ureja standard ISO 23599:2019, v Sloveniji pa nacionalni standard SIST 1186:2016, kateremu ustrezajo tudi vse oznake podjetja Atriva.

OPOZORILNE OZNAKE

Opozorilne oznake imajo posebno strukturo, ki opozarja pešce na nevarnost s čepasto teksturo. To omogoča slepim, da zaznajo nevarnosti preko podplatov ali tako, da čepi ustavijo belo palico, če ta drsi med rebri na vodilni liniji. Te opozorilne oznake, s svojo strukturo in vizualnim kontrastom, ljudi z okvarami vida obveščajo o nevarnostih na poti in jih opominjajo na potrebo po večji pozornosti.

Vodilne oznake

Vodilne oznake služijo kot usmerjevalci za ljudi z okvarami vida, pomagajo jim določiti smer gibanja na mestih, kjer je orientacija zahtevna. Taktilne oznake igrajo ključno vlogo na površinah, kjer niso primerni robovi za orientacijo ali so situacije kompleksne ter nevarne, kot na primer na potniških terminalih, mestnih trgih in drugih urbanih središčih, prehodih za pešce itd.

Ločilne oznake za označevanje vozišča

Kovinski ločilni čepi vozišča omogočajo jasno in varno usmerjanje prometa ter označevanje voznih pasov in pasov za pešce na javnih površinah.

Stopniščni profili

Robove stopnic označujemo na zunanjem robu stopne ploskve. Pri stopniščih je pomembno, da sta označeni vsaj prva in zadnja
stopnica v stopniščni rami, pri manjšem številu stopnic ter stopnicah nestandardnih oblik in dolžin (na primer terenske stopnice na trgih) pa označujemo robove vseh stopnic. Če so robovi stopnic označeni s kontrastno označitvijo, jih lahko prej opazijo tudi ljudje, ki slabše vidijo.

Vabimo vas tudi k branju našega članka Taktilne oznake – povečajmo dostopnost in vključevanje za slepe in slabovidne!