KANDELABRI S PLEZANIMI KLINI – Z LESTVIJO

Jekleni vroče cinkani kandelabri z nameščenimi plezalnimi klini oz. lestvijo za dostop do vrha. Možnost demontažnih plezalnih klinov in več sistemov proti padcu v globino. Uporabljajo se predvsem na lokacijah, kjer je dostop z dvigalom nemogoč.

Prikaz rezultata