Lanthierijev park Vipava – Urbana oprema

zunanji-pitnik-za-vodo-vipava
parkovne-vrtne-zunanje-klopi-atriva-lanthierijev-park
kos-za-smeti-odpadke-atriva-vipava
zunanja-klop-parkovna-poet-atriva-vipava

Za prenovo Lanthierijevega parka v Vipavi, smo izdelali novo urbano opremo po naročilu. Nove pridobitve so vključevale parkovne klopi tipa Poet, pitnike za vodo, koše za smeti in ostale elemente urbane opreme.