ULOR = 0 – Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Kaj je ULOR = 0 [%] ?

ULOR = 0 (Upper Light Output Ratio),  v prevodu pomeni kakšen delež svetlobe – svetlobnega toka seva nad vodoravnico oziroma nad 0 stopinj.

V letu 2007 je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07), kasneje so bile sprejete še nekatere spremembe (Uradni list RS, št. 109/07, 62/10 ter  46/13).

ULOR = 0

V Sloveniji je zakonsko predpisana uporaba svetilk, ki so v skladu z ULOR = 0. Obstajajo pa določene izjeme kot naprimer osvetljevanje fasad in kulturnih spomenikov, razsvetljave športnih igrišč ali kot je zapisano v 4. členu uredbe:

4. člen (osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami)

(1) Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, če:

–       je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,

–       povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx, in

–       je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni omejitev glede deleža svetlobnega toka, ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W.

V sodelovanju z laboratorijem za razsvetljavo in fotometrijo – Univerze v Ljubljani – Fakultete za elektrotehniko smo Izvedli meritve na svetilkah, ki imajo vgrajena stranska stekla (Občasne zahteve iz strani enot ZVKD). Takšne svetilke kršijo uredbo. Nekaj primerov takšnih svetilk je prikazanih spodaj.

ULOR = 0

Testirali smo vpliv stekel na izhodni svetlobni tok, optiko in posledično tudi na ULOR. Uporabljena so bila različna stekla:

–       Ornamentno steklo

–       Gladko steklo

–       Satinirano steklo

Prav tako so bile izdelane meritve samo s ploščo in pa s ploščo in okvirjem svetilke SK-20. Polarni diagrami so prikazani spodaj (Slika 1 prikazuje polarni diagram če se uporabi le plošča brez okvirja v nadaljnjih primerih pa z okvirjem svetilke).

ULOR = 0
ULOR = 0

Iz zgornjih treh prikazanih polarnih diagramov je razvidno, da v primeru montaže stranskih stekel, svetilke niso več v skladu z ULOR = 0. Slika 1.) Gladko steklo 2.) Satinirano steklo 3.) Ornamentno steklo.

Najvišji delež toka, ki seva nad vodoravnico dosega satinirano steklo 4,9%, pojavi se tudi bolj difuzna svetloba, gladko in ornamentno steklo pa nad vodoravnico sevata okoli 3%.

Spodaj pa še video prikaz izvajanja meritev.