ZAPS – Načrtovanje urbane in javne razsvetljave

Izvedli smo izobraževanje o smernicah za načrtovanje javne razsvetljave in urbane opreme, ki je bilo akreditirano s strani ZAPS-a člani so prejeli 2 kreditni točki / Sklop B.

Izobraževanje je bilo namenjeno arhitektom, ki so želeli hitro, učinkovito in na razumljiv način nadgraditi svoje znanje na področju:

  • optimalne umestitve svetilk v prostor;
  • izpolnjevanja zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja;
  • novosti na področju javne razsvetljave in urbane opreme;
  • sodobnih trendov ter izbire primernih materialov in oblik urbane opreme;
  • povezovanja različnih vidikov posameznih strok in posledično krajših postopkov potrjevanja dokumentacije.

Organizirani sta bili dve predavanji, eno v bližini Ljubljane in drugo v Mariboru.

Izobraževanje v sredo, 23.9.2020, ob 13h, v prostorih Roltek d.o.o., Želodnik 19, na Dobu.

Izobraževanje v četrtek, 24.9.2020, ob 13h, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, v Mariboru.

Organizator izobraževanj je bil ZAPS, v sodelovanju s podjetjem Atriva d.o.o., izdelava svetilk, kandelabrov in urbane opreme. Izobraževanja so bila vsebinsko podprto s strani priznanih predavateljev iz Fakultete za elektrotehniko (UL), ZVKDS in Studia TSK.

Več si lahko preberete na povezavi:
http://www.zaps.si/index.php?m_id=DOGODKI&date=23.09.2020