ZAPS – Javna razsvetljava

V torek, 03.06.2014, ob 16:00 uri bo v prostorih ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana v okviru Dodatnega Strokovnega Izobraževanja (DSI) potekalo izobraževanje z naslovom JAVNA RAZSVETLJAVA V STARIH MESTNIH JEDRIH, VAŠKIH TRGIH, PARKIH IN PEŠPOTEH.

Predstavljena bo aktualna zakonodaja s področja osvetljevanja zunanjih javnih površin ter objektov kulturne dediščine, zakonsko predpisani roki ter podani napotki za pravilno izbiro elementov osvetljevanja. Predstavljen bo konkretni primer osvetlitve gradu na Bledu in urbana oprema slovenskih proizvajalcev ter ostali elementi za urejanje okolice.