Šoštanj – Trg Bratov Mravljak – Urbana oprema – Ulične svetilke

Pomemben projekt, ki smo ga zaključili v prvih dneh maja 2020.
Izdelali smo vse kandelabre in svetilke, ki dajejo trgu edinstven izgled ter dodatne stebre, ki so namenjeni za posebne priložnosti. Naš proizvod je tudi vsa urbana oprema, ki se pojavlja na trgu: klopi, koši za smeti, cvetlična korita, nasloni za kolesa in pitnik. Vsa urbana oprema je izdelana skladno z zahtevami iz projekta.