Ptuj – Obnova cestne razsvetljave Starega mostu čez Dravo – Svetilke

Za mestno občino Ptuj smo izdelali kandelabre in dekorativne svetilke po naročilu. Potrebno je bilo zagotoviti ustrezen nivo osvetljenosti.