Novosti in pristopi pri projektiranju in izvedbi zunanje razsvetljave – IZS

Dne 10.12.2020 smo izvedli video izobraževanje na temo projektiranja in izvedbe zunanje razsvetljave.

Projektiranje in izvedba zunanje razsvetljave je kompleksna in odgovorna naloga. Pri projektiranju in izvajanju zunanje razsvetljave je potrebno poznavanje predpisov, uredb, preračunov osvetljenosti in nenazadnje poznavanje trga v smislu novosti, dosegljivosti izdelkov ter njihovih vizualnih in vseh tehničnih karakteristik.

Odgovore na dilemo, kako doseči pravilno/primerno osvetljenost v različnih okoljih, ob upoštevanju pravilnikov, uredb in ob upoštevanju različnih pričakovanj ostalih udeležencev na projektu (investitorji, ZVKD, …).

Seminar je bil namenjen pooblaščenim in nadzornim inženirjem, projektantom, izvajalcem in vsem, ki jih tematika zanima.

Sodelovali so priznani predavatelji, več si lahko preberete na: IZS Izobraževanja – IZS