Laško – Prenova razsvetljave

V občini Laško smo zamenjali več kandelabrov in svetilk po različnih ulicah. Uporabljeni so bili različni tipi kandelabrov in naših dekorativnih svetilk.