Kozje – Prenova trga in ulic

Za občino Kozje smo izdelali in montirali kandelabre in svetilke.