Celje – Glavni trg

Sodobnejše replike historičnih uličnih svetilk na Glavnem trgu v Celju. Izdelane so iz debelostenskega ročno litega aluminija.
 
Smernice za izvedbo je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ZVKDS. Osnovna oblika kandelabra in svetilke povzema staro mestno svetilko. Na kandelabrih je odlit občinski grb.